Acrod participare in proiectul YOUR ART HERE

Intre:
PRESTATOR este persoana fizica sau persoana juridica ce trimite la adresa favr.yourarthere@gmail.com, materiale scrise sau grafice pentru care detine drepturile de autor
si
VIRIDE FRUX SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Ilfov, Otopeni, str. 23 August, nr.115, camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/5460/2019, CIF41992119, reprezentata prin Alexandru Cristinoi, in calitate de Administrator,proprietar al marcii favr. , denumita in continuare BENEFICIAR.

Art.1. Obiectul acordului:
1.1. PRESTATORUL este de acord sa participe in proiectul YOUR ART HERE ce apartine BENEFICIARULUI  si isi oferta acceptul pentru materialele scrise, grafica, numele / alaisul/ credentiale social media, trimise prin mijloace electronice, (e-mail)  sa fie folosita pentru urmatoarele:

    1. Tiparire pe suport fizic (autoclante) in tiraj unic nu mai mare de 5000 de bucati
    2. Folosirea in canalele digitale de promovare detinute de marca favr. pentru un termen nelimitat.

Art.2. Obligatiile partilor:
2.1. PRESTATORUL foloseste exclusiv baza materiala proprie si poarta responsabilitatea asupra drepturilor de autor pentru materialele trimise BENEFICIARULUI pentru promovare, iar responsabilitatile nu pot fi transferate catre BENEFICIAR.
2.2. Partile convin ca PRESTATORUL nu se afla într-o relatie de subordonare fata de BENEFICIAR si nu respecta niciun fel de conditii de munca sau atributii impuse de acesta.
2.3. Prin acordul de participare in acest proiect PRESTATORUL nu are nicio pretentie financiara de la BENEFICIAR.
2.4. PRESTATORUL este de acrod ca lucrarile trimise sa poata fi expuse partial/fragmentat in functie de limitarile tehnice impuse de mediului fizic sau digital.
2.5. BENEFICIARUL nu are niciun drept asupra lucrarilor trimise de PRESTATOR, in afara celor expuse in acest acord.
2.6. BENEFICIARUL nu are obligatia fata de PRESTATOR de a include in proiect lucrarile submise de acesta din urma.

Art.3. Litigii:
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.